Bronnen

Er is gebruik gemaakt van de gerichtsprotocollen van Haaksbergen en van de inleiding die Henk Klein Breteler in 1984 schreef bij zijn Familiekroniek Luttike Breteler.
Gegevens zijn verder ontleend aan ‘Wat Geschiedenis en Sage vertellen over twee romantische plekjes in de nabijheid van Enschede’ door C. Elderink (verschenen in Tubantia op 7, 14 en 28 april, 5 en 19 mei, jaartal onbekend).
Voor de betekenis van de naam Breteler is gebruik gemaakt van onder meer ‘Oost Nederlandse Familienamen’ van B.J. Hekket (Enschede, 1996).

Overige bronnen:

‘Overijsselaars gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Overijssel en Flevoland’ onder redactie van Jan ten Hove (Zwolle-Den Haag, 1999).

‘Tweeduizend jaar geschiedenis van Overijssel’ onder redactie van Klaas Jansma, Lykele Jansma en Meindert Schroor (Leeuwarden, 1990).

Lenen in de Duffelt, uit diverse bronnen:
Register op de leenen van het Huis Bergh, Mr. A.P. van Schilfgaarde.
Die Lehnregister des Herzogtums Kleve (Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände, 8), bearbeitet von E. Dösseler und F.W. Oediger, 1974.
Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Leenen buiten Gelderland (Uitheemsche Leenen), Arnhem 1912, Mr. J.J.S. Baron Sloet en Dr. J.S. van Veen. (andere uitgaven: Het kwartier van Zutphen 1917 en Nymegen, 1924).
De Registers en Rekeningen van het Bisdom Utrecht, 1335-1339. Uitgegeven door Mr. S. Müller, Deel I, Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, Nieuwe Serie no. 53; Den Haag 1889
‘Van Schonevelde genaamd van Grasdorp’ door Drs. O.D.J. Roemeling in De Nederlandsche Leeuw, jaargang CIX, nr. 12, december 1992.

Dr. A. Benthem, Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving, Enschede, 1920

’s Hertogs tienduizend bunders. Het Cijnsboek van de hertog voor de meijerij van ’s-Hertogenbosch van 1340. Analyse en Bewerking Martien van Asseldonk (Sri Lanka, maart 1998)
Van Lanschot, bankier in ’s-Hertogenbosch, 1294-1982
Andries Van den Abeele, In Brugge onder de Acacia; De Vrijmetselaarsloge ‘La Parfaite Egalité (1765-1774) en haar leden, Brugge, 1987
Joseph Hennecke, Die Geschichte des Klosters Bredelar, Niedermarsberg, 1937

Aus der Geschichte des Klosters Bredelar, uitgave ter gelegenheid van de viering van het 800-jarig bestaan in 1970
Helmut Müller, (Bew.), Die Urkunden des Klosters Bredelar, Fredeburg 1994

Het Schattingsregister van Twente van 1475, uitgegeven door A.L. Hulshoff, Zwolle, 1953
Het Verpondingenregister van Twente van 1601, Vereniging Oudheidkamer ‘Twente’, 1985
Dr. A. Benthem, Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving, Enschede 1920.
Veldnamen in Enschede, Enschede 1992
Veldnamen in Haaksbergen, Haaksbergen 1982
Historie van Haaksbergen, Deel I, Haaksbergen 1975
Historie van Haaksbergen, Deel II, Haaksbergen 1976.
C.J. Snuif, Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe, Hengelo 1930; ongewijzigde heruitgave Schiedam 1975.
E.D. Eijken, Inventaris van het archief van het drostambt Twente 1610-1811, Zwolle, 1993
B.H.M. te Vaarwerk, Inventaris van het archief van het Drostambt Salland 1605/1700-1811
Markeboek Lonneker, 1545-1751
Dick Schlüter, Met den koorde of door het zwaard. Criminele rechtspraak, dood- en lijfstraffen in Twente vanaf de middeleeuwen. Oldenzaal, 1994.
Arch. Recht.: D.P.M. Graswinkel en H. Hardenberg, het archief van het kasteel Rechteren, Den Haag, 1941.
J. van Doorninck en Mr. J.I. van Doorninck, Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel, Zwolle, 1857-1874 (6 delen)
Naamlijst van Drosten, Kasteleins, Richters en Schouten in Overijssel; deel 3, het kwartier van Vollenhove. Uitgave A (september 1989).
’n Sliepsteen nr. 17, Verdwenen boerderijen in Lonneker (3)
Jos Mooijweer, Wim Coster, Uit den ash kolk der vergetelheid; Geschiedenis van de stad Hasselt 1252-2002; Stichting IJsselacademie, Kampen, 2003.
Dom. C. Damen O.S.B., Het Benediktinessenklooster Zwartewater bij Hasselt. In: Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Verslagen en Mededelingen, 78e stuk, Deventer, 1963
A. Haga, Voorlopige inventaris van het archief van het klooster Zwartewater. Met regestenlijst 1233-1589 door P.A.A.M. Wubbe.

Klooster Porta Coeli of Baseldonk in ’s-Hertogenbosch, 1254-1648

Commissie van Breda, 1799-1811 (NB Stukken 1421-1828)

B.J. Hekket, Oost Nederlandse Familienamen: hun ontstaan en betekenis

Twente Genealogisch, Jaargang 22, nr.2

Zie voor overige verwijzingen ook de voetnoten bij de verschillende hoofdstukken.